Klimakteriebarnmorskan erbjuder tjänster inom tre områden:

1. Vårdgivare

Föreläsning eller utbildning till vårdgivare i grupp

eller enskilt i syfte att öka kompetensen

inom ämnet

2. Arbetsgivare

Föreläsning eller utbildning till arbetsgivare och företagshälsovård för att öka kunskap samt rådgivning kring  anpassning av arbetsmiljön

3. Kvinnor

Föreläsning i grupp eller enskild konsultation till kvinnor som önskar information eller rådgivning.

Akupunktur kommer att erbjudas längre fram under våren